Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Δεκέμβριο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Δεκέμβριο του 2022.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

01.12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
02.12 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
03.12 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
04.12 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
05.12 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
06.12 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
07.12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
08.12 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
09.12 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
10.12 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
11.12 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
12.12 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
13.12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
14.12 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
15.12 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
16.12 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
17.12 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
18.12 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
19.12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
20.12 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
21.12 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
22.12 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
23.12 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
24.12 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
25.12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
26.12 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
27.12 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
28.12 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
29.12 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
30.12 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
31.12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800In this article

Join the Conversation