Ποσότητα τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο από γραφείο τελετών Μάντη – Παπαπάσχου

Ευχαριστήριο

Ο Δήµος Σουλίου και η Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ,ευχαριστούν ευχαριστούν την κ. Γιώτα Παπαπάσχου, μέλος της Τ.Κ. Παραμυθιάς, (γραφείο τελετών Μάντη),για την προσφορά τροφίμων , στο Κοινωνικό μας Παντοπωλείο!

Είναι πολύ σημαντικό σήμερα, με τόσα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, να υπάρχουν άνθρωποι ,φορείς , σύλλογοι και
επιχειρήσεις, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης!

Ευχαριστούμε!!!

Με εκτίμηση ,
Η Δημοτική Αρχή

Για την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3
Έρρικα Ντούμα
Σπύρος Καραγιάννης




In this article

Join the Conversation