Επαναληπτική διαδικασία για τη εκμίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάς

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου ο διαγωνισμός

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του  κυλικείου  του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάς, για εννέα (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δ/ντή  του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάς, στις 10.01.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-10:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάς, από όπου μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη ή στο τηλέφωνο 26660 23780 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08:30-13:00 , στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου www.dimossouliou.gov.gr καθώς επίσης στο διαδικτυακό σύστημα Διαύγεια ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΨΒ0Ρ4651ΛΧ-3ΛΥ

Κατεβάστε
In this article

Join the Conversation