4 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Η προκύρηξη

Tην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 03 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση» (MIS Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Κωδικός ΟΠΣ: 5049540 5049540), ανακοίνωσε η Εφορία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.

Οι θέσεις:

  • 2 θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών για το Νέο Λιμένα Ηγουμενίτσας
  • 2 θέσεις ΥΕ Εργατών για το Νέο Λιμένα Ηγουμενίτσας

Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Η προκήρυξη εδώ
In this article

Join the Conversation