Ένσταση στις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια ΟΤΑ Θεσπρωτίας. Ανακοίνωση ΔΑΣ

.

Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, σήμερα Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022, διαδραματίστηκαν τα εξής:

Αφού έκλεισαν οι κάλπες στον Δήμο Ηγουμενίτσας και στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα Δήμου Φιλιατών και Δήμου Σουλίου, ξεκίνησε η διαδικασία της καταμέτρησης.

Ο Φάκελος των αποτελεσμάτων του Δήμου Σουλίου, ενώ θα έπρεπε να κατατεθεί στην κεντρική επιτροπή από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής Δήμου Σουλίου, κατέφθασε από τον υποψήφιο της “Ανεξάρτητης Κίνησης” Μαραζόπουλο Σάκη, ενώ η Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής παρουσιάστηκε μετά από μιάμιση ώρα με τον άλλον υποψήφιο της “Ανεξάρτητης Κίνησης” Σταύρου Νικηφόρο.

Η κεντρική εφορευτική επιτροπή αφού συσκέφθηκε, αποφάσισε να μην παραλάβει το φάκελο με τα αποτελέσματα του Δήμου Σουλίου, τηρώντας τη δέουσα διαδικασία βάσει του ΦΕΚ της Αποκεντρωμένης.

Εμείς ως ΔΑΣ καταθέσαμε ΕΝΣΤΑΣΗ για τη διασφάλιση, το κύρος και την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας στην εφορευτική επιτροπή και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για τους μόνιμους υπαλλήλους Δήμου Ηγουμενίτσας
ΔΑΣ ΟΤΑ 74
Ανεξ.Κίνηση 50

Για τους μόνιμους υπαλλήλους Δήμου Φιλιατών
ΔΑΣ ΟΤΑ 12
Ανεξ.Κίνηση 15

Για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ Δήμου Ηγουμενίτσας
ΔΑΣ ΟΤΑ 32
Ανεξ. Κίνηση 16

Για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ Δήμου Φιλιατών
ΔΑΣ ΟΤΑ 06
Ανεξ. Κίνηση 06In this article

Join the Conversation