Απο το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Σουλίου

Απολογιστικό δελτίο

Ο Δήμος Σουλίου αντιλαμβανόμενος α) την παγκόσμια κινητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, β) την αναγκαιότητα απόκρισης στον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, γ) την ανάγκη μετριασμού του εν λόγω φαινομένου και δ) την δυναμική της ηλεκτροκίνησης ως απάντηση στα ανωτέρω ζητήματα καθώς και την ανάγκη ανάτυξης των υποδομών για την ανάπτυξη της χρήσης τους, εκπόνησε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Ως ΣΦΗΟ ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 17 του Ν.4710/23-07-2020: «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».

Το ΣΦΗΟ του Δήμου Σουλίου εκπονήθηκε με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου (https://prasinotameio.gr/), το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης.

Κατεβάστε το Απολογιστικό δελτίο τύπου Σ.Φ.Η.Ο. από εδώIn this article

Join the Conversation