Σε διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις προστατευόμενες περιοχές Natura της Θεσπρωτίας

Για την θέσπιση κανόνων άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων

Τέθηκε από χθες σε διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), που αφορά, μεταξύ άλλων, στις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» του Νομού Θεσπρωτίας. Αφορά στις παρακάτω προσταυτεόμενες περιοχές:

 • GR2120001 ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ,
 • GR2120002 ΈΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ,
 • GR2120003 ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ,
 • GR2120004 ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ,
 • GR2120005 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔΙ,
 • GR2120006 ΈΛΗ ΚΑΛΟΔΙΚΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΙ,
 • GR2120007 ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ,
 • GR2120008 ΌΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ,
 • GR2120009 ΌΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΜΕΓΑ ΡΑΧΗ,
 • GR2130010 ΌΡΟΣ ΔΟΥΣΚΟΝ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΓΟΡΜΟΥ, ΛΙΜΝΗ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ,
 • GR2140001 ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΩΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ,
 • GR2140003 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΆΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΑΚΡ. ΚΕΛΑΔΙΟ- ΆΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Η δημόσια διαβούλευση για την ΕΠΜ μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/diavouleusi) θα διαρκέσει έως 31/01/2023 και θα ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.

Η ΕΠΜ θα υποδείξει τις ζώνες και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός των ορίων τους, σε συνάρτηση με τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους κάθε ομάδας περιοχών και σε αρμονία με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής.

Τα Σχέδια Διαχείρισης θα επιτρέψουν τη θέσπιση κανόνων άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις περιοχές της μελέτης.

Σημειώνεται ότι οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, τα Σχέδια Διαχείρισης και τα Προεδρικά Διατάγματα προστασίας των προστατευόμενων περιοχών δεν έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό ή την τροποποίηση χρήσεων σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, δηλαδή δεν επηρεάζουν τον αστικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Επομένως, δεν προτείνονται ούτε εφαρμόζονται χρήσεις γης σε περιοχές εντός σχεδίου.In this article

Join the Conversation