Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Ιανουάριο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Ιανουάριο του 2023.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

01.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
02.01 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
03.01 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
04.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
05.01 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
06.01 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
07.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
08.01 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
09.01 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
10.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
11.01 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
12.01 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
13.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
14.01 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
15.01 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
16.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
17.01 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
18.01 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
19.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
20.01 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
21.01 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
22.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
23.01 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
24.01 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
25.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
26.01 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
27.01 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
28.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
29.01 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
30.01 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
31.01 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010In this article

Join the Conversation