49.400€ στους Δήμους της Θεσπρωτίας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Η κατανομή

Αποφάσεις χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Αναλυτικότερα, αφορούν την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και για προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021.

Για την Θεσπρωτία, το ποσό που αντιστοιχεί φτάνει τις 49.400€

Πιο συγκεκριμένα:

Για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

  • Δήμος Σουλίου 9.600€
  • Δήμος Ηγουμενίτσας 13.300€
  • Δήμος Φιλιατών 10.000€

Για την προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων

  • Δήμος Σουλίου 4.500€
  • Δήμος Ηγουμενίτσας 7.600€
  • Δήμος Φιλιατών 4.400€
In this article

Join the Conversation