Αποζημιώσεις στην Γλυκή για τις πλημμύρες.

Η Γλυκή εντάσσεται στον κατάλογο των περιοχών που θα αποζημιωθούν με βάση την απόφαση για την «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια...

Η Γλυκή εντάσσεται στον κατάλογο των περιοχών που θα αποζημιωθούν με βάση την απόφαση για την «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2010»

Οι  προθεσμίες που ορίζονται είναι:
1. Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών, από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης. Για την διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του. Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τίτλους ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος.
2. Ορίζεται προθεσμία ενός (1) έτους, από τη δημοσίευση του ΦΕΚ της παρούσας απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους αίτησης. Για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την επισκευή του κτίσματος, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται και η ταυτόχρονη υποβολή πλήρους φακέλου μελέτης επισκευής προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Επισκευής.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα καθοριστούν με Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αρμόδια υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων ορίσθηκε ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Κοζάνης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας  2461027019. Η φωτογραφία προερχεται απο το www.kolivas.de

In this article

Join the Conversation