Ανανεώθηκε η θητεία τεσσάρων αντιδημάρχων του Δήμου Σουλίου

Η απόφαση

Με αποφαση του Δημάρχου Σουλίου, ανανεώθηκε η θητεια μέχρι και 31/12/2023, των τεσσάρων αντιδημάρχων Φάνη Μπέλλου, Γιώργου Νταγκα, Παναγιώτη Παππά και Ανδρέα Γκέκα ως εξης:

1. του κ. Μπέλλου Θεοφάνη του Έκτορα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο ΟικονομικώνΤεχνικών Υπηρεσιών.
2. του κ. Ντάγκα Γεώργιου του Ηρακλή καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
3. του κ. Γκέγκα Ανδρέα του Αναστασίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αχέροντα
3. του κ. Παππά Παναγιώτη του Γεωργίου, ως άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Τουρισμού

Επιπλέον, οριζεται ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την τρίτη ηλικία,  πολιτιστικών προγραμμάτων και θεμάτων τουρισμού, η Μαρία ΝτρίτσουIn this article

Join the Conversation