Επένδυση ενός εκατομμύριου ευρώ για πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 63.000 πτηνών στην Παραμυθιά

Εντάχτηκε στο αναπτυξιακό νόμο με υπογραφή του περιφερειάρχη, Αλέξανδρου Καχριμάνη

Στον αναπτυξιακό νόμο εντάσσονται 18 πτηνοτροφικές μονάδες στην Ήπειρο, με υπογραφή του περιφερειάρχη, Αλέξανδρου Καχριμάνη

Μεγαλύτερη επιχείρηση που συστήνεται στον τομέα της ορνιθοπαραγωγής από αυτές που φέρουν την υπογραφή Καχριμάνη, είναι αυτή της Πτηνοτροφικής Θεσπρωτίας με δυναμικότητα 63.000 πτηνών και αντικείμενο επίσης την εκτροφή κοτόπουλων. Το κόστος ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ και η νέα πτηνοτροφική μονάδα δημιουργείται στην Παραμυθιά

Από αυτές οι 13 είναι νεοσυσταθείσες όπως η πτηνοτροφική επιχείρηση Β. Σκαμνέλου με έδρα την Άρτα, με αντικείμενο την εκτροφή κοτόπουλων για κρεατοπαραγωγή και ύψος επένδυσης 481,13 χιλ. ευρώ. Από αυτό επιχορηγείται το 50%, δηλαδή ποσό 240,56 χιλ. ευρώ. Νέα μονάδα με δυναμικότητα 17.800 πτηνών κρεατοπαραγωγής θα είναι και αυτή του Αθανασίου Παππά, η οποία δημιουργείται στην περιοχή της Κάτω Λαψίστας Ιωαννίνων, όπου το συνολικό ύψος επένδυσης είναι 294 χιλ. ευρώ από το οποίο επιχορηγείται ποσό 147 χιλ. ευρώ. Στους νέους παραγωγούς που εισέρχονται στην εκτροφή κοτόπουλου είναι επίσης η εταιρεία Πεπονής Άρης-Πεπονή Ειρήνη ΙΚΕ στη Ζίτσα με επένδυση 325,32 χιλ. ευρώ, Αναστασία Φαρμάκη με επένδυση 278 χιλ. ευρώ, η Καλαμίδα ΜΙΚΕ στον Γοργόμυλο Πρέβεζας με επένδυση 329,64 χιλ. ευρώ καθώς και η Χ. Μπέλλου – Γ. Γκατζόγιας ΙΚΕ με επένδυση 399 χιλ. ευρώ. Και οι τέσσερις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ενισχύονται κατά το 50% της συνολικής επενδυτικής τους δαπάνης.

Νεοσύστατες μονάδες θα είναι και αυτές των Αθ. Στάθη στην Πρέβεζα με επένδυση 242,97 χιλ. ευρώ, Ευάγγελου Μάγκου στα Ιωάννινα με επένδυση 331,12 χιλ. ευρώ και Preveza Farms με 219,18 χιλ. επιλέξιμο κόστος επένδυσης και έδρα επίσης την Πρέβεζα. Και οι τρεις επενδύσεις ενισχύονται κατά το 50%.

Στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας θα βρίσκονται τόσο η Θ. Τόλης ΙΚΕ με νέα μονάδα 30.000 κοτόπουλων και επένδυση 508,6 χιλ. ευρώ αλλά και η Χ. Αθανασόπουλος με δυναμικότητα εκτροφής 16.000 πτηνών και επένδυση 311,79 χιλ. ευρώ. Με την ένταξή τους στις διατάξεις του Αναπτυξιακού αμφότερες επιχορηγούνται κατά το ήμισυ

Στα πτηνοτροφία που κινούνται για την επέκταση των παραγωγικών τους υποδομών είναι η Μίχας Μ.Α.Ε. η οποία επενδύει 638,5 χιλ. ευρώ για την διεύρυνση της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής κοτόπουλων, ενώ το επιλέξιμο ποσό προς ενίσχυση είναι 601,5 χιλ. ευρώ από το οποίο οι 300,75 χιλ. ευρώ είναι επιχορηγούνται από τον Αναπτυξιακό. Την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής υλοποιεί και η Βρανιά & ΣΙΑ ΕΕ με την ενίσχυση της δυναμικότητας από 31.000 σε 49.000 κοτόπουλα και επένδυση 297,89 χιλ. ευρώ από τα οποία ενισχύονται μέσω Αναπτυξιακού τα 134,5 χιλ. ευρώ.

Στους επεκτεινόμενους είναι και η παραγωγός Παρασκευή Ντούτση με έδρα την Φιλοθέη της Άρτας, η οποία ενισχύει την εκτροφή της καθώς αυτή αυξάνεται από τα 10.000 κοτόπουλα σε 28.000 με ύψος επένδυσης 231,58 χιλ. ευρώ και ποσό ενίσχυσης μέσω επιχορήγησης 106,79 χιλ. ευρώ. Αναπτυξιακή κίνηση της μονάδας τoy κάνει και ο παραγωγός Β. Βλάχος με έδρα την Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων και επένδυση 265,89 χιλ. ευρώ, από την οποία επιχορηγείται το 50% και μέσω αυτής αυξάνεται η παραγωγή κοτόπουλου από 12.000 σε 30.000 πτηνά. Αντίστοιχη κίνηση είναι και αυτή της Αφοί Φώτου με έδρα την Άρτα, η οποία διαθέτει 246,49 χιλ. ευρώ για επέκταση του πτηνοτροφείου της με την κρατική ενίσχυση να ανέρχεται σε 123,24 χιλ. ευρώ.In this article

Join the Conversation