Η ΟΔΟΚΑΤ αναδοχος για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Προδρόμι Παραμυθιάς

Με σημερινή απόφαση της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Ανέδειξε τους αναδόχους των έργων:

• «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Προδρομίου στην Ε.Ο. Παραμυθιάς – Γλυκής», προϋπολογισμού 700.000 €. Προσωρινός ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ

• «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου από Βαπτιστή έως Μιχαλίτσι», προϋπολογισμού € 140.000. Οριστικός ανάδοχος: ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ

• «Άμεση αποκατάσταση φθορών στη γέφυρα “Καμάρα” Μεγαλόχαρης», προϋπολογισμού € 65.000. Οριστικός ανάδοχος: Γ. Χριστογιάννης

Με την έναρξη της συνεδρίασης τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξέλεξαν ως Αντιπρόεδρό της τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κων. Σιαράβα.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!