Αποκεντρωμένη προς Περιφέρεια για ασφαλτικά: Καμία παράταση πέραν της εκ του νόμου αυτοδίκαιης

Περιφέρεια: Ανατροπή δεδομένων

Με αίτησή της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η Περιφέρεια Ηπείρου ζήτησε την ανάκληση ισχύος εγγράφου με το οποίο φερόταν να παρατείνεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου στη Λωρίδα Σαγιάδας, το οποίο μάλιστα είχε ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πρόσφατη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης της μονάδας στην εν λόγω περιοχή. Παράλληλα η Περιφέρεια Ηπείρου κατέθεσε και αίτηση ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάκληση/ακύρωση της προαναφερόμενης απόφασης.

Με απαντητικό έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διευκρινίζει ότι δεν έχει χορηγήσει καμία παράταση πέραν της εκ του νόμου αυτοδίκαιης και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ΑΕΠΟ το 2011.

Δεδομένου δε ότι το από 03.05.2022 Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο η Λωρίδα Σαγιάδας καθορίσθηκε ως αποκλειστική Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών συνιστά μεταβολή των δεδομένων, ενημερώνει ότι έχει ήδη ζητήσει από την εταιρεία την υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως αν η δραστηριότητα εξακολουθεί να παραμένει συμβατή με τις μεταβολές που επήλθαν με το άνω προεδρικό διάταγμα.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ενθαρρυντική ανατροπή δεδομένων ενόψει εξέτασης των αιτήσεων που εκκρεμούν ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάκληση/ακύρωση της πρόσφατης απόφασης έγκρισης εγκατάστασης της μονάδαςIn this article

Join the Conversation