754.670€ στους Δήμους της Θεσπρωτίας απο τους ΚΑΠ

Τα ποσά ανα Δήμο

Ξεκίνησε η απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή έτους 2023.

Κατανέμονται στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 114.150.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους

Στην Θεσπρωτία κατανέμονται συνολικά 754.670€ ως εξής:

Δήμος Σουλίου 143.355€
Δήμος Ηγουμενίτσας 456.015€
Δήμος Φιλιατών 155.300€In this article

Join the Conversation