350 δικαιούχοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Σουλίου

350 θα είναι οι δικαιούχοι του Δήμου Σουλίου που θα απολαμβάνουν για φέτος την υπηρεσίες του προγράμματος κοινωνικής προστασίας Βοήθεια στο Σπίτι”. Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή συστηματικής...

350 θα είναι οι δικαιούχοι του Δήμου Σουλίου που θα απολαμβάνουν για φέτος την υπηρεσίες του προγράμματος κοινωνικής προστασίας Βοήθεια στο Σπίτι”.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες και υλοποιείται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραίμη, δήλωσε στην Παραμυθιά Online πως το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Δηλαδή σε άτομα που η πρόνοια της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει πάντα να έχει την προσοχή και την αμέριστη συμπαράσταση της.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!