Άμεσα θα λειτουργήσουν οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Πράσινο φως απο την Αποκεντρωμένη - Οι προϋπολογισμοί

Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας οι Προγραμματικές Συμβάσεις που είχαν υπογραφεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων και τους Δήμους, για τη λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης.

Με τον τρόπο αυτό, πλέον δεν υφίσταται κανένα κώλυμα και οι ΣΜΑ μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν την λειτουργία τους, συνδράμοντας έτσι στη μείωση του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων των Δήμων στη Μονάδα Επεξεργασίας στο Ελευθεροχώρι Ιωάννινων. Έτσι οι Δήμοι Σουλίου Ηγουμενίτσας και Φιλιατών θα μεταφέρουν τα απορρίμματα στον ΣΜΑ Ηγουμενίτσας, μειώνοντας κατα πολύ το κόστος και το χρόνου μεταφοράς.

Η Περιφέρεια Ηπείρου θα αναλαμβάνει το κόστος των καυσίμων, των λιπαντικών και τυχόν φθορών, οι Δήμοι θα διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό και ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου θα παρέχει στοιχεία και οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί.

Για τους επτά σταθμούς η Περιφέρεια διαθέτει το ποσό των 403.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ οι προγραμματικές συμβάσεις έχουν τους ακόλουθους προϋπολογισμούς

  • Ηγουμενίτσας 74.400€
  • Ιωαννίνων 62.000€
  • Ζίτσας 24.800€
  • Πωγωνίου 43.400€
  • Μετσόβου 43.400€
  • Άρτας 111.600€
  • Γ. Καραϊσκάκη 43.400€
In this article

Join the Conversation