Συνάντηση Δημάρχου Σουλίου με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για τα προβλήματα που προκάλεσε η θεομηνία

Δελτίο τύπου

Στις 23/01/2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση του Δημάρχου Σουλίου Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, παρουσία του Αντιδημάρχου Σουλίου κ. Γεωργίου Ντάγκα.

Η συνάντηση προκλήθηκε από τον Δήμαρχο Σουλίου μετά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα (ανεμοστρόβιλος) που έπληξαν κοινότητες του Δήμου, με καταστροφικές συνέπειες για δίκτυα κοινής ωφελείας, πλήθος κατοικιών, σταβλικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Τριαντόπουλος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δημάρχου για δια ζώσης συνάντηση στο γραφείο του πρώτου, όπου και συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που προκλήθηκαν, καθώς και η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης και αποζημίωσης των πληγέντων.

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό δεσμεύτηκε για την άμεση επιχορήγηση του Δήμου με 50.000,00 € για τις πρώτες ανάγκες του Δήμου, καθώς και για την άμεση αποστολή δύο ειδικών κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την καταγραφή των ζημιών ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες οικονομικής αποκατάστασης των πληγέντων από την Κεντρική Διοίκηση.

Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος ευχαριστούν θερμά τον κ. Χρήστο Τριαντόπουλο για την άμεση ανταπόκριση, καθώς και για τις δεσμεύσεις του προς την πλευρά της αποκατάστασης.

Οι παραπάνω επαφές και διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής έρχονται να συμπληρώσουν μια σειρά ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή που επλήγησαν οι περιοχές. Σημειώνονται επιγραμματικά και για λόγους ενημέρωσης των συμπολιτών μας, που δεν έτυχε να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασης:

1. Άμεση συνεργασία, επικοινωνία και συντονισμός με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου και τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που αποτελεί προϋπόθεση για τις απαιτούμενες διαδικασίες οικονομικών αποζημιώσεων.

2. Άμεση και συνεχής παρουσία Πολιτικής Προστασίας, Δημάρχου, Αντιδημάρχων και εργαζόμενων του Δήμου στην πληγείσα περιοχή, αμέσως μετά την καταστροφή και κατά τη διάρκεια των πρώτων εργασιών αποκατάστασης.

3. Άμεση κινητοποίηση των δημοτικών και συνεργαζόμενων ιδιωτικών μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες αποκαταστάσεων.

4. Άμεσος συντονισμός με κλιμάκιο της πυροσβεστικής για απομάκρυνση επικίνδυνων δέντρων και υλικών και αποκατάσταση προσπελασιμότητας οδών.

5. Άμεσος συντονισμός με Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. για άρση της επικινδυνότητας πεσμένων καλωδίων και αποκατάσταση της ρευματοδότησης.

6. Άμεση καταγραφή από τους συνεργάτες μηχανικούς του Δήμου των πληγέντων κατοικιών, σταβλικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι καμία καθυστέρηση δεν υπήρξε στην ανταπόκριση της δημοτικής αρχής στο έκτακτο αυτό φαινόμενο που έπληξε περιοχή του Δήμου, αντιθέτως, ως όφειλε να συμβεί, υπήρξε συντονισμός και οργανωμένες ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση των συνδημοτών μας. Ανακοινώσεις και δημόσια αντιπαράθεση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επιβεβαίωση των παραπάνω είναι εκ του περισσού, αξιολογούνται ως χάσιμο χρόνου και δεν συνάδουν με τις επιδιώξεις της παρούσας δημοτικής αρχής. Η ιστορία έχει δείξει ότι και σε αντίστοιχα συμβάντα των παρελθόντων ετών (πανδημία, σεισμός, πλημμυρικά φαινόμενα), η απάντηση ήρθε με πράξεις και όχι με αναρτήσεις εντυπωσιασμού στο διαδίκτυο.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!