Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ADRIMOB

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος του έργου ADRIMOB  (MOBILE  IN ADRIATIC) , πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και Παρασκευή   28 & 29 /10/2011 από...

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος του έργου ADRIMOB  (MOBILE  IN ADRIATIC) , πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και Παρασκευή   28 & 29 /10/2011 από την Περιφέρεια Ηπείρου ,Περιφερειακό Ενότητα Θεσπρωτίας, παρουσία του κ. Αντιπεριφερειάρχη κ. Θωμά Πιτούλη , του κ. Αντιπεριφεριεάρχη Πρέβεζας   κ. Στρατού Ιωάννου  των υπολοίπων  εταίρων του προγράμματος (Περιφ. Ραβέννας Ιταλίας επικεφαλής, Οργανισμός λιμένος Μπάρι Ιταλίας , Οργαν . Λιμένος Μπαρ Μοντενέγκρο, Δήμος Ροβίνκο Κρατίας ,Οργαν. Λιμένος Μπάρι ,Περιφ. Ρίμινι Ιταλίας , Περιφέρεια Βενετίας Ιταλίας ,δήμος Τσεζενάτικο Ιταλίας ,Περιφ. Πέζαρο Ιταλίας ,και Πριμόσκο Κοράσκα Κροατίας), και εκπροσώπων των    ΜΜΕ η εναρκτήρια συνάντηση για το ανώτερο έργο.Το έργο ADRIMOB  χρηματοδοτήθηκε από την κοινοτική πρωτοβουλία IPA ADRIATICA 2007-2013 III , Άξονας 3  , βιώσιμες πράσινες μεταφορές  στις ακτές της Αδριατικής (Sustainable coast MOBility in the ADRIatic area)  και έχει ως  στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την καλυτερέψει των θαλασσίων και επίγειων μεταφορών καθώς και την παροχή πληροφοριών στο διαδίκτυο (δρομολογίων ,γραφείων ενοικιάσεων αυτοκίνητων ,παροχές λιμένος κ.α)   στους επισκέπτες του κάθε τόπου εφαρμογής του προγράμματος, ,με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρηστή-επισκέπτη  και την όσο δυνατόν  καλύτερη διασύνδεση των περιοχών  που περνούν μέρος στο έργο αυτό.
Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 7 εταίροι , δημόσιοι φορείς ,καθένας από τους οποίους είχε αναλάβει την εκπόνηση διάφορων οδηγιών και τοπικών παρεμβάσεων.
Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας έχει  αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή  προβολής  και δημοσιότητας του έργου σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη-κράτη  καθώς και την δημιουργία ενός συστήματος οικολογικής κίνησης- εξυπηρέτησης από το Νέο λιμάνι και κατά μήκος της  παραλιακής ζώνης  της πόλης της Ηγουμενίτσας για την διευκόλυνση των επισκεπτών αλλά και των δημοτών της πόλης μας .
Το συνολικό σχέδιο, μέρος του οποίου θα υλοποιηθεί σε διάρκεια τριών χρονών και αποτελείται από 7 πρωτοποριακά σχέδια κίνησης  (pilot project)  και χρηματοδοτείτε κατά 85 % από τα ταμεία της Ε.Ε και κατά 15 % από εθνικούς πόρους .

In this article

Join the Conversation