Αποστρατεύτηκε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου Κώστας Δούβαλης

Στο πλαίσιο των κρίσεων που εξελίσσονται στην Ελληνική Αστυνομία.

Αποστρατεύτηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου Κώστας Δούβαλης στο πλαίσιο των κρίσεων που εξελίσσονται στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο Κώστας Δούβαλης είναι ένας από τους μόλις πέντε υποστρατήγους που κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες την θητεία τους ενώ η συντριπτική πλειοψηφία παραμένει διατηρητέα.

Αναλυτικά, το Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστράτηγου, για κάλυψη δύο (2) κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:
Ελευθέριο Γκαρίλα
Σπυρίδωνα Σκλάβο

Έκρινε, διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστράτηγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:
Νικόλαο Σπανουδάκη
Χρήστο Κονδύλη
Δημήτριο Μάλλιο
Ελευθέριο Ντουρουντού
Εμμανουήλ Δουρβετάκη
Απόστολο Μαρτζάκλη
Πασχάλη Συριτούδη
Δημήτριο Παντελή
Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο
Αστέριο Μαντζιώκα
Γεώργιο Μπάλλα
Γεώργιο Λυμπινάκη
Γεώργιο Μιχαλόπουλο
Αθανάσιο Μπαδέκα

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω πέντε (5) Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από τριάντα (30) ημέρες, με άλλο προεδρικό διάταγμα:
Ηλία Κοσσυβάκη
Σοφία Λαμπροπούλου
Κωνσταντίνο Δούβαλη
Νικόλαο Τσέτσικα
Θεόδωρο Αθανασόπουλο

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.
In this article

Join the Conversation