350.000€ για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχείου και την αποπεράτωση του 3ου ορόφου

Τι εργασίες προβλέπονται

Στην έγκριση της μελέτης και της εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Μεγάρου », συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), προχώρησε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

Το έργο που αναμένεται να δημοπρατηθεί σύντομα, περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου καθώς και αποπεράτωση των εργασιών στον Γ’ όροφο του κτιρίου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν με την εργολαβία είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές, με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και η αποπεράτωση του Γ’ ορόφου του κτιρίου :

  • Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων
  • Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10KWp ( Net Metering )
  • Κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα σκυροδέματος στην εξωτερική τοιχοποιία του Γ’ ορόφου σύμφωνα με την στατική μελέτη
  • Εσωτερική διαμόρφωση των χώρων του Γ’ ορόφου του Δημαρχείου με την κατασκευή εσωτερικών τοίχων δρομικής τοιχοποιίας και την επίχριση αυτών .
  • Κατασκευή ψευδοροφής με θερμομόνωση .
  • Τοποθέτηση πλακιδίων στα δάπεδα και τα WC
  • Τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος κλιματισμού στον Γ’ όροφο
  • Εργασίες Η/Μ στον Γ’ όροφο και τοποθέτηση ανύψωσης συστήματος αμαξιδίου προς τον Γ΄ όροφο

Tο έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην αρ. 2/2023 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!