ΕΑΣ Θεσπρωτίας: Eνιαία αίτηση για τις επιδοτήσεις αγρωτών

Η ΕΑΣ Θεσπρωτίας ενημερώνει τους παραγωγούς του Νομού μας ότι: Όλοι οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλουν στην Ένωση την ενιαία αίτηση για τις επιδοτήσεις τους, τη δήλωσή τους για τον...

Η ΕΑΣ Θεσπρωτίας ενημερώνει τους παραγωγούς του Νομού μας ότι: 
Όλοι οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλουν στην Ένωση την ενιαία αίτηση για τις επιδοτήσεις τους, τη δήλωσή τους για τον ΕΛΓΑ και το έντυπο για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών για το έτος 2011.
Η προσέλευση των παραγωγών στην Ένωση είναι αναγκαία και για όσους δικαιούχους δεν έχουν μεταβολές και έχουν παραλάβει ταχυδρομικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την αίτησή τους, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των στοιχείων τους, τόσο για να βοηθηθούν στην επαλήθευση των στοιχείων της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής του ΕΛΓΑ, όσο και για να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα στοιχεία του εντύπου εγγραφής τους στο Μητρώο Αγροτών.
Τονίζεται ότι η υποβολή της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής του ΕΛΓΑ είναι υποχρεωτική και όσοι παραγωγοί δεν την υποβάλουν δεν θα έχουν ασφαλιστική ενημερότητα και δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. 
Υποχρεωτική εξάλλου είναι και η υποβολή  του εντύπου εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών. Όσοι παραγωγοί το συμπληρώσουν με ανακριβή στοιχεία, ή όσοι παραλείψουν να το υποβάλουν έγκαιρα θα υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Επισημαίνεται ότι η σύνταξη των αιτήσεων για τις παραπάνω εργασίες είναι δωρεάν.
Για πληροφορίες οι παραγωγοί  μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία  της  Ένωσης Θεσπρωτίας  και στα τηλέφωνα: 2666022209,  2665025484, 2664022159

In this article

Join the Conversation