Στην παγκόσμια έκθεση τουρισμού ΙΤΒ η Περιφέρεια Ηπείρου

Κάλεσμα σε δήμους. φορείς και ιδιώτες

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», πρόκειται να συμμετάσχει με φυσική παρουσία ως αυτόνομος εκθέτης, στην παγκόσμια έκθεση τουρισμού ΙΤΒ 2023,  η οποία θα πραγματοποιηθεί 7-9 Μαρτίου 2023 στο Βερολίνο.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, σκοπεύει να διαθέσει ένα εισιτήριο εισόδου και δωρεάν συμμετοχή στην πλατφόρμα οργάνωσης B2B συναντήσεων.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις οδηγίες που θα ανακοινώσει η ΙΤΒ, μέσω της εγγραφής στην πλατφόρμα.

Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να συμπληρώσουν και  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected], τη φόρμα συμμετοχής ως την Παρασκευή  10 Φεβρουαρίου 2023. Τα εισιτήρια εισόδου θα είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται. Για περαιτέρω πληροφορίες  κα Ελένη Χανόγλου, τηλέφωνο  2310407071.


In this article

Join the Conversation