Η ετήσια έκθεση δράσεων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σουλίου

.

Το Κέντρο Κοινότητας Σουλίου λειτουργεί με την αριθμ. 21.12.2016 απόφαση Δ.Σ. ένταξης Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου», με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002253 και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας κατά τη διάρκεια του έτους ασχολήθηκαν με:

1. Tην υποδοχή – ενημέρωση και εξυπηρέτηση πολιτών 679 συμπολιτών μας.

2. Διεκπεραιώθηκαν 591 αιτήματα, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Αίτηση ΚΕΑ
 • Επίδομα στέγασης
 • Αναπηρικά επιδόματα
 • Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση
 • Αίτηση για επίδομα ανασφαλίστου υπερήλικα
 • Βοήθεια στην συμπλήρωση – υποβολή αίτησης για προκύρηξη
 • Ρύθμιση οφειλών
 • Εισαγωγή σε γηροκομείο
 • Κοινωνικές έρευνες
 • Ενημέρωση και διαδικασίες σχετικά με την επιδοματική πολιτική του δήμου και ενημέρωση όσων πολιτών αφορούν οι παροχές
 • Αιτήσεις για ΚΕΠΑ
 • Επίδομα γέννησης

3.έγιναν 343 παραπομπές σε διάφορες υπηρεσίες

3. Έγιναν 87 συνεδρίες Συμβουλευτικής/Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής στήριξης ενηλίκων-ανηλίκων , καθώς και κοινωνικές έρευνες.

5. Πραγματοποιήθηκαν διανομές ΤΕΒΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τα στελέχη του κέντρου πραγματοποίησαν ενημέρωση των πολιτών μέσω εγγράφων :

 • σχετικά με τα επιδόματα και τις αλλαγές που προέκυπταν
 • σχετικά με δράσεις του κέντρου κοινότητας.
 • για δράσεις και προγράμματα του νομού αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, που αφορούν τους πολίτες
In this article

Join the Conversation