Κατεδαφίζουν ετοιμόρροπα κτίρια στο ιστορικό κέντρο Παραμυθιάς + Φωτογραφίες

Για την αποφυγή κατάρρευσης και πρόκλησης ατυχήματος ή δυστυχήματος

Στην κατεδάφιση ετοιμορροπων κτιρίων στο ιστορικό κέντρο Παραμυθιάς, προχώρησε ο Δήμος Σουλίου και σύμφωνα με υποδείξεις της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας με σκοπό την την άμεση άρση κινδύνου που υπάρχει από ενδεχόμενη κατάρρευση τους.

Το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η πρώτη κατεδάφιση ενώ τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται άλλες 2 κατεδαφίσεις σε άλλα 2 κτήρια, επίσης στο ιστορικό κέντρο.

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία τα έξοδα επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.

In this article

Join the Conversation