47.000€ στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Η κατανομή

Το ποσό των 47.074€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, σύμφωνα απόφαση –εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σουλίου, θα κατανεμηθεί στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής:

  • 25.649€ στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου. εκ των οποιων τα 4.224€ θα διατεθούν για την μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων
  • 16.335€ στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.
In this article

Join the Conversation