Δημιουργείται μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων

Εντάχτηκε το έργο απο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Την ένταξη της πράξης “Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων Π.Ε Θεσπρωτίας και Π.Ε Πρέβεζας” ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δικαιούχος είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και βιοαποβλήτων, και θα εξυπηρετεί τους ολους τους Δήμους της Θεσπρωτίας καθώς και τους Δήμους Πάργας και Πρέβεζας.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 6.609.778,30 ευρώ, ενώ πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά τις υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος στην ΉπειροIn this article

Join the Conversation