Θα περισυλλέγονται τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που κυκλοφορούν στο Δήμο Σουλίου

Τι προβλέπει η διαδικασία

Τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που κυκλοφορούν εντος της χωρικής περιφέρειας του Δήμου Σουλίου, θα περισυλλέγονται και θα οδηγούνται σε κτηνοτροφική εκμετάλλευσή που είχε παραχωρηθεί στον Δήμο, θα σημαίνονται με ενώτια, θα καταχωρούνται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και θα βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση.

Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτη τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήμου.

Η εκποίησή των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά θα γίνεται από το Δήμο με διαδικασίες πλειστηριασμού ή θα δίνονται δωρεάν σε φορείς με φιλανθρωπικούς σκοπούς.In this article

Join the Conversation