Ανάδοχος από την Περιφέρεια για την προστασία παρακείμενης σε ρέμα οδού στην Γκρίκα, προϋπολογισμού €120.000

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στη χτεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου κατακύρωσε τους διαγωνισμούς έργων, για τα οποία πλέον τις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τους αναδόχους τους.

Μεταξύ αυτόν, για την «άμεση προστασία παρακείμενης σε ρέμα οδού περιοχής Γκρίκας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού €120.000, ανάδοχος αναδείχθηκε η ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.In this article

Join the Conversation