Τέσσερεις ημέρες α μπε μπα μπλον, στα φανάρια της λαϊκής αγοράς.

Α μπε μπα μπλον, του κειθε μπλομ, α μπε μπα μπλομ του κειθε μπλομ μπλιμ μπλομ. ΠΕΡΝΑΩ

Α μπε μπα μπλον, του κειθε μπλομ, α μπε μπα μπλομ του κειθε μπλομ μπλιμ μπλομ. ΠΕΡΝΑΩ

In this article

Join the Conversation