Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Μάρτιο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Μάρτιο του 2023.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

01.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
02.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
03.03 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
04.03 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
05.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
06.03 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
07.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
08.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
09.03 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
10.03 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
11.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
12.03 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
13.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
14.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
15.03 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
16.03 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
17.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
18.03 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
19.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
20.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
21.03 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
22.03 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
23.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
24.03 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
25.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
26.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
27.03 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
28.03 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
29.03 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Ζωγράφου 1 · 2666023010
30.03 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
31.03 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800In this article

Join the Conversation