Σύνδεσμος Πολυτέκνων Παραμυθιάς | “Έκπτωση 5% στα σ/μ Μασούτη”

Η διαδικασία

Σύμφωνα με ενημέρωση απο τον Σύνδεσμο Πολυτέκνων Παραμυθιάς και μετά την λήψη εγκυκλίου της ΑΣΠΕ για την υπογραφή σύμβασης με στα σ/μ Μασούτη, ενεργοποιείται η έκπτωση 5% σε όλα τα προϊόντα, πέραν των επιπρόσθετων πλεονεκτημάτων που αυτά παρέχουν (προσφορών κ.λπ.) για τους πολύτεκνους που έχουνε κάρτα Μασούτης και θεωρημένα τα βιβλιάρια πολυτέκνων .

Η παραπάνω έκπτωση 5% ισχύει επί του συνολικού ποσού της συναλλαγής και δεν τίθεται μηνιαίο όριο αγορών σε ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Σύνδεσμο Πολυτέκνων Παραμυθιάς μετά από επικοινωνία στο 6978948024 για την συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης, αφού πριν έχουν ενεργοποιήσει την κάρτα μέλους “Μασούτη”.

Η ενεργοποίηση της έκπτωσης 5% θα γίνεται το αργότερο εντός τεσσάρων  εργασίμων ημερών.In this article

Join the Conversation