Αλ. Πάσχος προς Υπουργό εργασίας | “Απαράδεκτη η καθυστέρηση στην έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας”

Επιστολή

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Απευθυνόμαστε σε εσάς ως ανώτερο όργανο εποπτείας του οργάνου «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» διαμαρτυρόμενοι για την αναίτια, και πολλές φορές κρίσιμα ζημιογόνα για τις επιχειρήσεις, σημαντική καθυστέρηση έκδοσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που καταβάλλουν ηλεκτρονικά τραπεζικά τις οφειλές τους στο ΕΦΚΑ, είτε αυτές είναι τρέχουσες, είτε δόσεις επί συνόλου ρυθμισμένων οφειλών κι αναμένουν, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον την επόμενη ημέρα να λάβουν την αναγκαία Ασφαλιστική Ενημερότητα για την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών τους συναλλαγών.

Μας έχει καταγγελθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η έκδοσή της καθυστερεί, στην καλύτερη περίπτωση 3 ημέρες ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις πέραν της εβδομάδας!

Με τα άλματα προόδου που έχουν επιτευχθεί την τελευταία τριετία στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών – επιχειρήσεων, και με δεδομένο ότι η εξόφληση των οφειλών πραγματοποιείται με την χορήγηση Ηλεκτρονικού Κωδικού Πληρωμής (RF) που υποδηλώνει την άμεση συσχέτιση της εξόφλησης με την οφειλή, η προαναφερόμενη καθυστέρηση κρίνεται απαράδεκτη!

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η επιχειρηματικότητα της χώρας μας διάγει μια ακόμη ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο και σχεδόν το σύνολό της έχει συσσωρεύσει οφειλές τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Οφειλές με προθεσμίες και αφόρητες πιέσεις, που απαιτούν πρωτίστως ρευστότητα, και για να υπάρξει αυτή απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η ύπαρξη Βεβαιώσεων Ενημερότητας φορέων.

Για την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητα της χώρας, σας καλούμε να επιληφθείτε άμεσα του ανωτέρω κρίσιμου θέματος άμεσης έκδοσης των αιτούμενων ασφαλιστικών ενημεροτήτων με την πληρωμή των οφειλών.
In this article

Join the Conversation