Ανάδοχος για τα 5 πάρκα άθλησης στο Δήμο Σουλίου

Με αποφαση της οικονομικής επιτροπής.

Στην έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τη δημιουργία 5 παρκών άθλησης στο Δήμο Σουλίου, προχώρησε η οικονομική επιτροπή.

Στην ιδια απόφαση αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου η “ΑΛΜΑΚΟΜ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με προσφορά 207.027€

H χρηματοδότηση γίνεται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” στον άξονα προτεραιότητας “Αστική Αναζωογόνηση”, και θα κατασκευαστούν στην Παραμυθιά (2), στο Καρυώτι, στο Γαρδίκι και στην Γλυκή.In this article

Join the Conversation