Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για την νέα παράταση του επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης ανέργων

Μέχρι και την Κυριακή 02 Απριλίου - 340 ώρες κατάρτισης με 5 ευρώ την ώρα πληρωμή για τον συμμετέχοντα

Το  Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής Ωφελούμενων Ανέργων στην Πράξη «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070063 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ εκ νέου μέχρι και την Κυριακή 02 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59..

Υπενθυμίζουμε ότι η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) προγράμματα Κατάρτισης 150 ανέργων, 340 ωρών έκαστο (100 ώρες θεωρία και 240 ωρών πρακτικής άσκησης) που αφορούν την απόκτηση γνώσεων, βασικών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • e-Commerce-Hospitality Sales & Marketing
  • Στέλεχος ανάπτυξης & προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • Στέλεχος Διαχείρισης & Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
  • Υπεύθυνος διοίκησης επισιτιστικών επιχειρήσεων

Οι ωφελούμενοι, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης (θεωρία & πρακτική άσκηση) και την Πιστοποίησή τους, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το ποσό των πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα δεχθούν τους ωφελούμενους για την υλοποίηση της Πρακτικής τους άσκησης ΔΕΝ επιβαρύνονται με έξοδα (μισθοδοσία, ασφάλιση κλπ) και ούτε δεσμεύονται για την πρόσληψη των ωφελούμενων που θα υποδεχθούν.

Πληροφορίες για την Πράξη, την Πρόσκληση αλλά και την Υποβολή Αίτησης επισκεφθείτε την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδας της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:55. Τρόπος Υποβολής: Μόνο ηλεκτρονικά στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Για αναλυτικές πληροφορίες και τους Όρους της Πρόσκληση, καλείστε να συμβουλευτείτε την Πρόσκληση Ωφελούμενων  Ανέργων που βρίσκεται αναρτημένη στην ανωτέρω ιστοσελίδα όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.In this article

Join the Conversation