Πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “Νέα –Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” με 50% επιδότηση για νέες και καινοτομικές επιχειρήσειςΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στις 24.5.2011 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “Νέα –Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”...

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα “Νέα –Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” με 50% επιδότηση για νέες και καινοτομικές επιχειρήσεις
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στις 24.5.2011 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “Νέα –Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Το Πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που έχουν μια καινοτόμο ιδέα (ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία), η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, με σκοπό να μετατρέψουν (την ιδέα τους ή/και την τεχνογνωσία τους) σε επιχείρηση!
Επίσης, ενισχύονται Πολύ Μικρές και Μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, με τη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την επέκταση-διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 50% έργα ύψους προϋπολογισμού από 30.000€ έως 300.000€ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και από 20.000€ έως 200.000€ για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

H υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 15/07/2011 και λήγει στις 30/09/2011.

Η “Επιχειρείν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες”, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, είναι σε θέση να αναλάβει την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας σας, αλλά και την μετέπειτα ολοκλήρωση του. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ: 26650.21428, Fax: 26650.27849, e-Mail: [email protected]. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βασίλης Δ. Παππάς, Επιχειρηματικός Σύμβουλος, ΒΑ, ΜΒΑ.

In this article

Join the Conversation