Ημεριδα στο Προδρόμι για την ημέρα φροντιστών ατόμων με άνοια

Απο το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας