Σε ΦΕΚ το θεσμικό κείμενο για τις περιοχές στο δίκτυο Natura. Ποιες βρίσκονται στο Δήμο Σουλίου και την Θεσπρωτία.

17 περιοχές συνολικά στην Ήπειρο

Πριν από λίγες ημέρες έγινε ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Δεν σχετίζεται με την ψήφιση του γνωστού πολυνομοσχεδίου, αλλά με την «κύρωση» από το υπουργείο Περιβάλλοντος ενός κειμένου, που για πρώτη φορά θέτει συγκεκριμένους στόχους για 263 από τις 446 περιοχές του δικτύου Natura. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται το γνωστικό υπόβαθρο για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για το κομμάτι του φυσικού μας πλούτου που πρέπει να προστατευθεί. Παράλληλα «κλείνει» ένα σημαντικό κενό έναντι της κοινοτικής νομοθεσίας και γίνεται πιο ουσιαστική η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων στις περιοχές αυτές.

Αυτό το θεσμικό κείμενο, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ1807Β/23) είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας ειδικών επιστημόνων από ελληνικά πανεπιστήμια και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που έγινε στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος LIFE-IP 4 Natura. Πρόκειται για τον καθορισμό των «στόχων διατήρησης» σημαντικών οικοτόπων και απειλούμενων ειδών, περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, ενώ ακολουθούν μέσα στην άνοιξη και οι στόχοι διατήρησης για την ορνιθοπανίδα (οι υπόλοιπες 183 περιοχές του δικτύου Natura).

Αναλυτικά οι περιοχές της Ηπείρου που χαρακτηρίζονται «περιοχές Natura», είναι οι εξής:

– Εθνικός Δρυμός Πίνδου –Βάλια Κάλντα και ευρύτερη περιοχή
– Κορυφές Όρους Γράμμος
– Αμβρακικός κόλπος, Δέλτα Λούρου και Αράχθου –Πέτρα, Μύτικας, Κάτω ρους Αράχθου, Καμπή Φιλιππιάδας
– Όρη Αθαμάνων –Νεράιδα.
– Εκβολές- Δέλτα Καλαμά
– Έλος Καλοδίκι
– Λίμνη «Λιμνοπούλα»
– Στενά Καλαμά
– Εθνικός Δρυμός Βίκου- Αώου
-Κορυφές Όρους Σμόλικας
– Κεντρικό Τμήμα Ζαγορίου
– Λίμνη Ιωαννίνων
– Περιοχή Μετσόβου – Ανήλιο, Κατάρα.
– Όρος Λάκμος
– Όρος Μιτσικέλι
– Εκβολές Αχέροντα, από Γλώσσα έως Αλωνάκι και Στενά Αχέροντα
– Παράκτια θαλάσσια ζώνη από Πάργα έως Ακρωτήριο Άγιος ΘωμάςIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!