Διπλή συνεδρίαση την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου

Δειτε τα θέματα

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα  το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου.

Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19:00 με μοναδικό θέμα την “Λήψη απόφασης επί της  Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής B΄ Εξαμήνου 2022”

Η δεύτερη θα ξεκινήσει στις 20:00 με 8 θέματα συνολικά στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023

ΘΕΜΑ 3ο Kατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών

ΘΕΜΑ 4ο 1. Έγκριση 2ου Α.Π του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ–2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 5ο Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 6ο Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση «ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 7ο ΄Εγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πετουσίου

ΘΕΜΑ 8ο ΄Έγκριση ή μη ανέγερσης Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων Ελλαδιτών και Κυπρίων κατά την εισβολή του 1974 στην πλατεία της Τ.Κ. Γαρδικίου Δήμο ΣουλίουIn this article

Join the Conversation