Υπογράφηκε η σύμβαση του 1.882.760€ για την αγροτική οδοποιία του Δήμου Σουλίου

Δελτίο τύπου

Υπογράφηκε σήμερα στο Δημαρχείο Σουλίου η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.882.760,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση ένταξης του εν λόγω έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 08-04-2022.

Η μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Σουλίου, αφορά σε αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην ευρύτερη περιοχή της πεδιάδας Παραμυθιάς και Αχέροντα. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, σε υφιστάμενη αγροτική οδοποιία κυριότητας του Δήμου Σουλίου, στις περιοχές των αναδασμών Παραμυθιάς-Καρυωτίου, Ραχουλίου, Προδρομίου, Χρυσαυγής, Σκανδάλου, Γαρδικίου και Ποταμιάς. Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 12.2 km περίπου και πρόκειται να βελτιώσουν την προσβασιμότητα του αγροτοκτηνοτροφικού πληθυσμού από και προς τα αγροκτήματα, σε μια περιοχή χαρακτηρισμένη ως «γη υψηλής παραγωγικότητας» με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία κλίμακας των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Τσιρώνη Τηλέμαχου του Χρήστου, αφετέρου, με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε».

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.In this article

Join the Conversation