14 προσλήψεις στο Δήμο Σουλίου

Μέχρι τις 8 Ιουνίου (ΜΕΘΑΥΡΙΟ) θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον διαγωνισμό πρόσληψης 14 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας στο Δήμο Σουλίου. ...

Μέχρι τις 8 Ιουνίου (ΜΕΘΑΥΡΙΟ) θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον διαγωνισμό πρόσληψης 14 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας στο Δήμο Σουλίου. 

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι:

  8 υπάλληλοι καθαρότητας
  2 τεχνικοί υδραυλικών
  2 οδηγοί απορριμματοφόρων
  2 χειριστές μηχανημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2666024155 (αρμόδιος υπάλληλος: Μπαλάσκα Φρειδερίκη) και να κατεβάσουν ολόκληρη την προκήρυξη από εδώ

In this article

Join the Conversation