Εξώδικο στη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης, από το ΣΕΠΕ Θεσπρωτίας

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Θεσπρωτίας υλοποιώντας την απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας απέστειλε εξώδικο στη Δ/νση Π.Ε Θεσπρωτίας και ζητάει την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών μονιμοποίησης όλων των συναδέλφων...

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Θεσπρωτίας υλοποιώντας την απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας απέστειλε εξώδικο στη Δ/νση Π.Ε Θεσπρωτίας και ζητάει την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών μονιμοποίησης όλων των συναδέλφων Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2020 και συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία των δόκιμων νεοδιόριστων συναδέλφων της Ειδικής Αγωγής.

Στο άρθρο 62 παρ. 7 του ν.4589/2019, με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι διορισμοί στην εκπαίδευση, προβλέπεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο έτη ως δόκιμοι.

Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν.

Ο τρόπος και τα κριτήρια καταλληλότητας των νεοδιοριζόμενων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί.

Είναι, επομένως, αυτονόητο ότι μετά την συμπλήρωση των δύο ετών, που έχει ήδη συμβεί από τις 19 Αυγούστου 2022, επιβάλλεται η αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών.

Παρ’ όλα αυτά μια σειρά Διευθύνσεων Π.Ε. δεν έχουν προχωρήσει, όπως όφειλαν, στη μονιμοποίηση των συναδέλφων μας, ενώ την ίδια στιγμή σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν μονιμοποιηθεί και το ΥΠΑΙΘ ζήτησε την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της μονιμοποίησης.

Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ιδιότυπη ομηρία η οποία καθιστά τους συναδέλφους πιο ευάλωτους σε άνωθεν πιέσεις.

Δείτε όλο το εξώδικο:

In this article

Join the Conversation