Τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Μάιο

Πίνακας

Το πρόγραμμα για τα εφημερεύοντα – διανυκτερεύοντα φαρμακεία της Παραμυθιάς για τον Μάιο του 2023.

Ωράριο λειτουργίας: 08:00 το πρωί έως 08:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Μετά τις 23:00 το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με ιατρική συνταγή.

1 Μαΐου  2023 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
2 Μαΐου  2023 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
3 Μαΐου  2023 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
4 Μαΐου  2023 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
5 Μαΐου  2023 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
6 Μαΐου  2023 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
7 Μαΐου  2023 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
8 Μαΐου  2023 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
9 Μαΐου  2023 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
10 Μαΐου  2023 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
11 Μαΐου  2023 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
12 Μαΐου  2023 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
13 Μαΐου  2023 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
14 Μαΐου  2023 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
15 Μαΐου  2023 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
16 Μαΐου  2023 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
17 Μαΐου  2023 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
18 Μαΐου  2023 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
19 Μαΐου  2023 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
20 Μαΐου  2023 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
21 Μαΐου  2023 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
22 Μαΐου  2023 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
23 Μαΐου  2023 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
24 Μαΐου  2023 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
25 Μαΐου  2023 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
26 Μαΐου  2023 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880
27 Μαΐου  2023 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεννηματά 10 · 2666023800
28 Μαΐου  2023 ΣΟΥΦΗ Κ. Καραμανλή 45 · 2666022901
29 Μαΐου  2023 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καραμανλή 80 · 2666022835
30 Μαΐου  2023 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡ. Ζωγράφου 1 · 2666023010
31 Μαΐου  2023 ΧΟΒΟΛΟΥ Κ. Καραμανλή · 2666022880In this article

Join the Conversation