3 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στον Δήμο Σουλίου | Αιτήσεις

Για την κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Την πρόσληψη με επιλογή ΤΡΙΩΝ (3) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ( από την μέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 18η-9-2023) για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σουλίου μετά την κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη Τ.Κ. του Δήμου Σουλίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σουλίου

Οι θέσεις:

  • 1 θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού – (Διάρκεια σύμβασης  από την πρόσληψη έως και 18-09-2023 )
  • 2 θεσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων(Τσάπα JCB) – (Διάρκεια σύμβασης  από την πρόσληψη έως και 18-09-2023 )

Κατεβάστε:

Η προκήρυξη με ολες τις λεπτομέρειες εδω In this article

Join the Conversation