450 θέσεις εργασίας στην Θεσπρωτία

Άνεργοι, έμποροι που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν από δύο έτη, υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες είναι αυτοί που θα μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του...

Άνεργοι, έμποροι που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν από δύο έτη, υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες είναι αυτοί που θα μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας το οποιο προβλέπει 450 θέσεις εργασίας στην Θεσπρωτία.

Πρόκειται για πρόγραμμα συνεργασίας φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων απασχόλησης όπως σωματεία, συνδικαλιστικές και επαγγελματικές ενώσεις, εταιρείες Αστικού Δικαίου με τους φορείς όπως οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει δραστηριότητες, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα. Οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας των δικαιούχων φορεων απασχόλησης.

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς (κοινωφελείς) τομείς. Για την επιλογή τους ισχύουν συγκεκριμένα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.

Τα Προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή οι υπηρεσίες των οποίων διαμορφώνονται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλαδή με έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένους πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση).

Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

-Εργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή/και αθλητικών υποδομών,
-Εργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας,
-Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς,
-Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος,
-Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,
-Περιβαλλοντική εκπαίδευση,
-Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών,
-Δημιουργική απασχόληση παιδιών,
-Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα,
-Κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
-Οδική ασφάλεια μαθητών,
-Σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών/υποβαθμισμένων περιοχών
-Εκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας.

Το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο υποβολής προτάσεων από τους τοπικούς φορείς στις περιφέρειες. Για την προβλεπόμενη διαδικασία, τις ημερομηνίες καταθέσεων αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά, θα έχετε ενημέρωση όταν αυτά προκύψουν.

In this article

Join the Conversation