Καταγγελία των εργαζομένων στη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άσκηση λεκτικής βίας κατά εργαζομένου

Ανακοίνωση

Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό μεταξύ πολίτη και συναδέλφου εν ώρα υπηρεσίας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι υπάλληλοι ως μέλη της ευρύτερης κοινωνίας, βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε ανάλογα καθημερινά προβλήματα όπως η πλειοψηφία των πολιτών.

Παρόλα αυτά, δεν θεωρούμε ότι είναι πρέπον, πολίτες να εκφράζονται με ύβρεις προς υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Θεωρούμε φυσικά ως αυτονόητο ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να εξυπηρετούν τους πολίτες στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, παρέχοντας ταυτόχρονα λύσεις στα θέματα που τους απασχολούν και σχετίζονται με τα καθήκοντα τους.
Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο περιστατικό, αναδεικνύει την -συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού λόγω του χρόνιου περιορισμού (κατ’ ουσία ελάχιστων) νέων προσλήψεων αλλά και του αυξημένου ρυθμού συνταξιοδοτήσεων.

Ως συνέπεια, οι περισσότερες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας ανά υπάλληλο.

Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι με συμβάσεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, υπαλλήλων χωρίς επαρκή εκπαίδευση, δεν δίνονται λύσεις στα προβλήματα.

Θα πρέπει να γίνουν νέες προλήψεις μονίμου προσωπικού και, παράλληλα, σωστή κατανομή του προσωπικού.

Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας ΘεσπρωτίαςIn this article

Join the Conversation