4 «γαλάζιες σημαίες» στις παραλίες της Θεσπρωτίας

11 συνολικά στην Ήπειρο

4 «γαλάζιες σημαίες» θα κυματίζουν και φέτος στις παραλίες της Θεσπρωτίας.

Συνολικά 11 παράλιες στην Ήπειρο και 617 ειναι οι βραβευμένες ακτές, με την Ελλάδα να κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 52 χώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), που διαχειρίζεται το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».

Η «Γαλάζια Σημαία» είναι το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτή να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

  • ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
  • Αγ. Παρασκευή
  • Δρέπανο
  • Καραβοστάσι
  • Μέγα Άμμος
In this article

Join the Conversation