Τα αθλητικά σωματεία επιχορηγεί ο Δήμος Σουλίου

Τα ποσά

Την εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση των ενεργών αθλητικών συλλόγων του Δήμου Σουλίου με το συνολικό ποσό των 6.000 ευρώ ( Κ.Α 00-6735 του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2023) και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποφάσισε η οικονομική επιτροπή.

Συγκεκριμένα τα ποσά ανα σωματείο
In this article

Join the Conversation