31.382€ στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Η κατανομή

Το ποσό των 31.382€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, σύμφωνα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σουλίου, θα κατανεμηθεί στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής:

  • 15.691€ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου και
  • 15.691€ στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου
In this article

Join the Conversation