Σε δημόσια διαβούλευση το οδικό τμήμα Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομμάτι

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 30.06

Tέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδική Αξιολόγηση για το Οδικό Τμήμα “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομμάτι”  του κάθετου άξονα 30 της Εγνατίας οδού.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 30.06.2023. Φορέας υλοποίησης και αρμόδιος του έργου είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Το έργο αφορά τη βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού 19 «Ν.Σελεύκεια – Σαγιάδα Συνοριακός Σταθμός Μαυρομάτι», προκειμένου να αποκτήσει ταχύτητα μελέτης 80km/h και να παρακάμψει τους οικισμούς Ν.Σελεύκειας, Ασπροκκλησίου Σαγιάδας και Σκαλώματος. Έτσι σε συνδυασμό με τη μελέτη Παράκαμψης Ηγουμενίτσας θα ολοκληρωθεί η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με τον Συνοριακό Σταθμό Μαυροματίου.

Η προτεινόμενη χάραξη στην περιοχή ποταμού Καλαμά εισέρχεται σε ένα μικρό τμήμα εντός της Περιφερειακής Ζώνης Β6 Δέλτα Καλαμά και εκτιμάται από τον φορέα Διαχείρισης ότι δεν θα βλάψει την οικολογική συνοχή της προστατευόμενης περιοχής.

Το άνοιγμα της γέφυρας του ποταμού Καλαμά ορίστηκε στα 320μ περιλαμβάνοντας στο άνοιγμα αυτό και την υφιστάμενη οδό. Περί τη Χ.Θ.8+030 αναπτύσσεται Ισόπεδος Κόμβος που συνδέει τον οικισμό του Σμέρτου με την οδό Εγνατίας και Ιονίου οδού (ΤΕΝ-Τ άξονες) με το σύστημα οδικών αξόνων των νοτίων περιοχών της Αλβανίας και των Δυτικών Βαλκανίων γενικότερα μέσω του Πανευρωπαϊκού Άξονα VIII. Σημειώνεται, ότι τμήμα του διασυνοριακού αυτού άξονα εντός της Αλβανίας, από Μαυρομάτι έως Αγίους Σαράντα, μήκους 40 χλμ., έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό (85%) με χρηματοδότηση απότο Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ / HiPERB).

Η ολοκλήρωση του άξονα δημιουργεί αναμφίβολα νέες προοπτικές και δυναμικές στην ανάπτυξη του τουρισμού και του εμπορίου σε περιοχές που παρατηρούνται χαμηλά εισοδήματα και ρυθμοί ανάπτυξης. Επίσης προβλέπεται να καλύψει τον συνεχώς αυξανόμενο κυκλοφοριακό φόρτο στη διασυνοριακή αυτή περιοχή λόγω της της έντονης δραστηριότητας των μικροεπιχειρήσεων στην περιοχή, καθώς και του αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος κυρίως κατά την θερινή περίοδο.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι ο άξονας αυτός ως συνδετήριος κλάδος του ελληνικού διευρωπαϊκού οδικού δικτύου με το κύριο οδικό δίκτυο της Αλβανίας συμβάλλει στην πολυτροπικότητα των μεταφορικών δικτύων των δύο χωρών μέσω της δυνατότητας σύνδεσης των λιμένων Ηγουμενίτσας, Αγ. Σαράντα, Αυλώνα αλλά και των αεροδρομίων Ιωαννίνων, Καστοριάς και Τιράνων.In this article

Join the Conversation